23. okt. 2010

Longship
"En av de mest kjente nordnorske høvdingene var Raud den Ramme som ifølge Snorre bodde på Godøy i Saltenfjorden.Han gikk for å være en steinrik mann med mange husfolk, deriblant en stor flokk finner som hjalp ham når han trengte deres bistand. Snorre forteller at han var en ivrig bloter og at han kunne mye trolldom. Skipet hans gikk for å være det fineste i hele Norge. Rauds makt og rikdom var - i likhet med andre nordnorske høvdingers - bygget dels på vikingetokter og handel med fangstprodukter, og dels på tilgang til gode fiskeplasser og herredømme over dyrkbar jord."

4 kommentarer: