1. okt. 2009

Sami Building Structures


http://www.lovdata.no/all/nl-19780609-050.html " Av alle de innfødte kulturer eksisterende eller som har eksistert, samene er en av de mest varierte og unike i språk, historie og kultur. Ved en nærmere undersøkelse av kulturelle tilnærmingen til arkitektoniske strukturer kan man fange opp ikke bare en mer omfattende forståelse av sosiale og økonomiske konstruerer innenfor det samiske, men også en mer intim forståelse, spesielt gjennom sin tilnærming til å bygge arkitektoniske strukturer, av en godt integrert forhold til natur og klima. "

http://www.utexas.edu/courses/sami/dieda/anthro/architecture.htm

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar